ECONOMIC BOARD ZEELAND

Welkom op de website van de Economic Board Zeeland.

Hier vind je het laatste nieuws over de Board, Zeeland in Stroomversnelling, de Regio Deal Zeeland en de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.

OVER DE BOARD

Informatie over het doel, de werkwijze, strategische agenda, Boardleden en de vergaderagenda van de Economic Board Zeeland.

ACTUEEL

Het laatste nieuws over de Regio Deals, de Board en Zeeland in Stroomversnelling.

REGIO DEAL ZEEUWS-VLAANDEREN

Zeventien projecten met als doel: een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn.

REGIO DEAL ZEELAND

Dertien projecten voor een sterker Zeeland.

ZEELAND IN STROOMVERSNELLING

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in een investeringsprogramma.

JAARVERSLAG 2019

Lees hier het jaarverslag van 2019.

JAARVERSLAG 2020

Lees hier het jaarverslag van 2020.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.