Over de Board

Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.

Doel en ambitie

De gezamenlijke ambitie is economische groei door innovatie en samenwerking aan te jagen. Daarbij ligt de focus op de sectoren en thema’s die passen bij ons land in zee: havens & logistiek, industrie & maintenance, agro & food, vrije tijdseconomie en energie. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar het vestigingsklimaat. De Economic Board Zeeland zal daarbij vooral over strategische/langere termijn ontwikkelingen nadenken en heeft invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de zogeheten aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling. Hiervoor kunnen dan concrete projecten worden ingediend die beoordeeld zullen worden door een onafhankelijke deskundigencommissie. Daarnaast volgen we actief de voortgang van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal Zeeland.

Samenstelling Economic Board Zeeland

Voorzitter van de Board is Marinus Schroevers van ZLM Verzekeringen. Vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn 14 vertegenwoordigers gevraagd die in verbinding staan met de sterke Zeeuwse sectoren en goed bekend zijn met andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Zeeland, zoals met het Delta Region Netwerk en Campus Zeeland. De overheden worden vertegenwoordigd via 3 gemeentelijke deelnemers, 2 namens de Provincie en 1 namens het Rijk. De directeur van Impuls Zeeland is als adviseur ook lid van de Economic Board Zeeland.

Foto: De Board in 2019.

Vergaderoverzicht Economic Board Zeeland

Maandag 24 januari 2022

Maandag 11 april 2022

Vrijdag 10 juni 2022

Maandag 26 september 2022

Donderdag 13 oktober 2022 - Ontmoeting met projectleiders van de Regio Deals

Maandag 21 november 2022

Hendrik-Jan van Arenthals

Hendrik-Jan van Arenthals is voorzitter van het college van bestuur van Scalda.

Joris Baecke

Joris Baecke is voorzitter van ZLTO Zeeland.

Jo-Annes de Bat

Jo-Annes de Bat is gedeputeerde bij de Provincie Zeeland.

Claudia Brandenburg

Claudia Brandenburg is werkzaam bij Adrz en lid van de raad van commissarissen bij Evides Waterbedrijf.

Gerard van Harten

Gerard van Harten is voorzitter van de raad van commissarissen bij DOW, PZEM en UCR.

Piet Goossen

Piet Goossen is secretaris van de Economic Board Zeeland en programmamanager bij de Provincie Zeeland.

Danny Hollestelle

Danny Hollestelle is directeur van Koninklijke Hollestelle Groep.

Wolter Leiseboer

Wolter Leiseboer is Regio Ambassadeur Zuid-West Nederland.

Harry van der Maas

Harry van der Maas is gedeputeerde bij de Provincie Zeeland.

Erik van Merrienboer

Erik van Merrienboer is burgemeester van de gemeente Terneuzen.

Loes Meeuwisse

Loes Meeuwisse is burgemeester van Noord-Beveland.

Marinus Schroevers

Marinus Schroevers is voorzitter van de Economic Board Zeeland en directeur van ZLM Verzekeringen.

Dick ten Voorde

Dick ten Voorde is algemeen directeur van Impuls Zeeland en adviserend lid van de Board.

Eric de Ruijsscher

Eric is voorzitter van VNO-NCW Zeeland en directeur van H4A.

Adrienne Vermin

Adrienne Vermin is directeur van Van der Rest Nautic.

Daan Schalk

Daan Schalk is CEO van North Sea Port en daarnaast werkzaam als voorzitter van de mobiliteitsraad Vlaanderen.

Martin Verbrugge

Martin Verbrugge is CEO van Verbrugge Terminal.

Caroline Verwijs

Caroline Verwijs is directeur bij Krijn Verwijs Yerseke B.V.

Barbara Oomen

Barbara Oomen is voorzitter van de HZ University of Applied Sciences.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.