Regio Deal Zeeland

De Regio Deal Zeeland stelt inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Zeeland in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de dertien projecten uit de Regio Deal goede voortgang boeken. Provincie Zeeland geeft deze subsidies uit. Meer informatie is te vinden op hun website.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.