Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling komt voort uit het gelijknamige investeringsprogramma. De regeling is tot stand gekomen met bijdragen vanuit het Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Het doel van de 'aanjaaggelden' is om de economische clusters in Zeeland duurzaam te versterken, door middel van het stimuleren van innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten passend in de strategische agenda's van deze clusters. Voor meer informatie kijk je op Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Project in beeld: Meatless

Meatless produceert plantaardige getextureerde producten die kunnen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan bewerkte voedingsmiddelen. Het doel is om een alternatief te bieden voor soja. Hiervoor gebruiken ze Zeeuwse veldbonen.

Project in beeld: Waterstoftankstation

Via Zeeland in Stroomversnelling is een subsidie verleend aan het project 'Waterstoftankstation'. Het gaat hier om een haalbaarheidsstudie. Met deze studie werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn van dit tankstation. Inmiddels is deze studie afgerond en worden er vervolgstappen ondernomen.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.