Actueel

Het laatste nieuws van de Economic Board Zeeland.

#EBZld #KrachtvandeRegio

Bezoek aan projecten uit Regio Deal Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen geslaagd

7 oktober 2021

Vandaag bezocht een delegatie uit Den Haag een aantal locaties in Zeeuws-Vlaanderen. Dit in het kader van de Regio Deals Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen waarvan de meeste projecten inmiddels in de uitvoering zitten of zelfs al afgerond zijn. Het bezoek stond in teken van de bijdrage en effecten die de projecten in de Regio Deals hebben op de economie, leefbaarheid en brede welvaart van Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen.

Voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

16 september 2021

Samen met de gemeente Terneuzen heeft de Economic Board Zeeland een eerste voortgangsrapportage opgesteld met daarin de voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen tot 1 april 2021. De conclusie is dat alle negen projecten uit de eerste ronde zijn gestart en de uitvoering voortvarend verloopt.

Drie jaar versterking leefbaarheid en economie met Regio Deal Zeeland

6 juli 2021

De afgelopen drie jaar is met de Regio Deal Zeeland zo’n 35 miljoen euro geïnvesteerd in kennis en innovatie, leefbaarheid en voorzieningen voor bedrijven.

Subsidie voor projecten uit tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

4 mei 2021

Het college van B&W van Terneuzen heeft goedkeuring gegeven voor de volgende reeks projecten van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. De eerste negen projecten zijn in januari goedgekeurd.

Strategische agenda vastgesteld

11 mei 2021

In de strategische agenda staat beschreven hoe de EBZld wil bijdragen aan de leefbaarheid, economische structuurversterking en regionale samenwerking in Zeeland.

Subsidie projecten Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen officieel vastgesteld

1 januari 2021

Het college van B&W van Terneuzen heeft goedkeuring gegeven voor de eerste negen projecten van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn.

Marinus Schroevers per 19 april 2021 nieuwe voorzitter Economic Board Zeeland

7 december 2020

Met ingang van maandag 19 april 2021 zal Marinus Schroevers de rol van voorzitter van de Economic Board Zeeland overnemen van Eric de Ruijsscher..

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.